Kewarasan

Manusia tak akan mampu mengekalkan kewarasan tanpa ada sokongan orang lain. Setiap masa manusia akan menjadi keliru dan kehadiran org orang yang baik dan beriman adalah sebab yang Allah kaitkan untuk manusia mengekalkan kewarasan. Dan cara paling tepat untuk mengekalkan kewarasan adalah kembali kepada apa yang telah digariskan oleh Islam. Tiada cara lain. Hanya dariNya.