Tafsiran Kesakitan @ Penderitaan

soal kesakitan atau penderitaan yang kita tanggung ada dua dimensi: 1. Kesakitan dan penderitaan yang diasaskan kepada fakta. Contohnya bila kita disakiti secara fizikal dengan sebab yang tak berasas, atau disakiti secara mental atas dasar kebathilan, Maka ini sebenarnya penderitaan dan kesengsaraan. 2, Penderitaan dan kesakitan yang kita tanggung akibat dari kita sendiri salah tafsir […]